Avics: Uw merkonafhankelijke dienstverlener in de zorg

Avics verkoopt geen technische toepassingen, maar unieke oplossingen voor klanten, die bijdragen aan: leefplezier van cliënten, werkplezier van zorgverleners en een gezonde bedrijfsvoering

Avics verkoopt geen technische toepassingen, maar unieke oplossingen voor klanten, die bijdragen aan: leefplezier van cliënten, werkplezier van zorgverleners en een gezonde bedrijfsvoering

De noodzaak strategisch te vernieuwen (‘van zorgen voor naar zorgen dat’) is zelden groter geweest dan vandaag de dag. Ook de omslag in de langdurige zorg betekent een verandering voor alle betrokkenen. Optimale eigen regie vraagt om een goede afstemming en verwachting tussen cliënt, familie en gedrag zorgverleners.

Gebruik van slimme technologie (en vooral de samenwerking van verschillende technologiesoorten) zal dus een belangrijk onderdeel zijn om deze veranderingen te ondersteunen. Het kiezen van alleen een technologie- leverancier is in onze ogen dan zeker niet meer van deze tijd, omdat de technologie namelijk geen doel op zich is. De samenhang vanuit visie en beleid, gecombineerd met de juiste functionele eisen en wensen vanuit de gebruikersorganisatie ( cliënt/familie en zorgorganisatie), vormen een technisch kader waarop we samen met u keuzes maken.

Avics zoekt juist naar een nauwe samenwerking met zorgorganisaties waar we kunnen meehelpen de veranderingen en resultaten te realiseren. Wij maken het verschil door telkens goed te kijken waar en welke technologie ( met mogelijk integratie van uw bestaande systemen) bijdraagt aan de visie waarbij we vervolgens samen keuzes maken en deze dan ook 24/7 kunnen waarborgen. Na de uiteindelijke implementatie begint het dan pas echt waarom u voor Avics heeft gekozen. Wij helpen van dichtbij mee uw zorgverleners te laten werken met de techniek en te vertrouwen op de techniek. We proberen niet alleen gedragingen te veranderen, maar zorgen ook voor managementinformatie zodat er ook tijdig bijgestuurd kan worden. Op deze wijze komt er meer rust en verhoogt het de effectiviteit en de kwaliteit van zorgverlenen.

We doen dit steeds vaker op basis van een dienst: DAAS (Domotica as a Service). Hierbij zijn we dan, samen met een zorgorganisatie voor langere termijn, ook financieel verantwoordelijk voor de resultaten en kunnen we nog beter onze kennis en ervaring inzetten om te zorgen dat de techniek ook écht helpt om het werken leuker te maken en het leefplezier van cliënten te verhogen.