Klant aan het woord

Old Wolde biedt verschillende vormen van zorg aan mensen met lichamelijke of geestelijke aandoeningen. Het verpleeghuis biedt niet alleen zorg voor mensen die langdurig en intensief zorg en behandeling nodig hebben, maar heeft ook een aparte afdeling voor revalidatie. Begin september 2014 zijn deze afdelingen, nadat de nieuwbouw is voltooid, overgegaan op het gebruik van een nieuwe domoticasysteem.

Het vertrouwen van de zorgmedewerker in de werking van het systeem is hoog. Dit wordt onderstreept door onze zorgmanager Arie Erkelens. “Het systeem is stabiel en geeft geen verstoringen”. 

Gerrit Buwalda, hoofd ICT van Oosterlengte, vertelt dat men zeer tevreden is over de samenwerking met Avics. Het gebruiken van mobiele technologie binnen ons gebouw heeft het werk voor onze zorgmedewerkers makkelijker gemaakt. “Hierdoor heeft de locatie een enorme vooruitgang gemaakt wat betreft de bereikbaarheid”

Doordat vooraf is bepaald (samen met arts, familie en behandelaren) welke alarmering moet worden ingezet, vertrouwt men op een kloppende melding die door de bewoner wordt gemaakt en vindt geen onnodige interventie plaats. Dit sluit aan bij onze wens om de privacy van de bewoners zo veel mogelijk te borgen”.

"Het systeem werkt prettig en geeft accurate meldingen"

De visie van vanuit ICT is dat het domoticasysteem van de zorgmedewerker en de cliënt is. Deze visie heeft gezorgd voor dit zeer cliëntvriendelijke systeem.

Hoofd ICT
- Gerrit Buwalda, Oosterlengte