Avics nieuwe partner in INTERREG Deutschland/ Nederland project ID3AS

nieuw onderzoeks- en ontwikkelings initiatief voor sensortechnologie en intelligente systemen voor sensor toepassingen

De Duits-Nederlandse grensregio beschikt sinds kort over een nieuw onderzoeks- en ontwikkelings initiatief voor sensortechnologie en intelligente systemen voor sensor toepassingen. Met dit initiatief is een bedrag van meer dan 9 miljoen euro gemoeid. 

Het onderzoeks- en ontwikkelings initiatief met de naam ID3AS richt zich op alle bedrijven in de grensregio en is bedoeld om, samen met die bedrijven, te werken aan de (vervolg)ontwikkeling van innovatieve en intelligente producten, diensten en processen op basis van sensortechnologie. 

Daarnaast wordt er een uitgebreid netwerk van ondernemingen, kennisinstellingen, producenten en dienstverleners rondom het thema sensortechnologie en systemen voor sensor toepassingen opgebouwd.

Het ID3AS-project is toegewezen aan het Duitse Institut für Duale Studiengänge Osnabrück en de Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Engineering, wat tevens betekent dat beide instellingen gezamenlijk de leiding van dit initiatief op zich nemen.

Het project

Binnen het ID3AS initiatief worden verschillende consortia samengesteld met deelnemers die gezamenlijk een product ontwikkelen, testen, evalueren en dissemineren. Een van deze producten is het ‘Accoustic Event Detection’ systeem. Binnen dit project zijn inmiddels een aantal partners actief, waaronder de Hanzehogeschool, Avics, SoundAppraisal, Campus Fryslan, 

Binnen de zorg kent men momenteel 3 type akoestische detectie systemen:

> 1e generatie akoestische detectie: melding bij elk geluid van een bepaalde amplitude (vu meting).

> 2e generatie akoestische detectie: melding bij geluid van bepaalde duur en amplitude inclusief filteren ruis en brom.

> 3e generatie akoestische detectie: melding bij specifiek (menselijk) geluid (hulpkreet, hoesten, kreunen, snurken, e,d) inclusief filteren van omgevingsgeluid (vogels, vrachtwagens, bliksem, dichtslaande deuren, enz).