Wat is het effect van technologie op ouderenzorg?

Consultant Sander van der Velde geeft tijdens het symposium Koudumdagen zijn visie op zorgtechnologie.

Welke effecten heeft technologie op de ouderenzorg? Op deze vraag gaf consultant Sander van der Velde zijn visie tijdens het jaarlijkse symposium Koudumdagen.

Het thema van de Koudumdagen (15 en 16 maart jl.) was ‘Grensverleggend of grenzeloos’. In dat kader belichtte Van der Velde samen met Peter Hoekstra van De Hictoloog zijn visie op de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en wat dit betekent voor de ouderenzorg. Denk bijvoorbeeld aan langer thuis wonen, burgercollectieven, digitalisering, big data en online (sharing) platforms.

Welke ontwikkelingen zie je op gebied van zorgtechnologie?
‘Ontwikkelingen gaan razendsnel. Werken gaat tegenwoordig vanuit ‘open’ (cloud) platformen. Zorgprofessionals werken daarbij met smartphones, tablets en PC waarop speciale apps geïnstalleerd zijn.  Privacy en beveiliging zijn daarbij punten van aandacht. Ook ouderen die zelfstandig thuis wonen, maken meer gebruik van steeds intelligentere technologie. Het werkt preventief en ondersteunend doordat het als basis dient voor leefstijlmonitoring en zorgalarmering.’

Welke gevolgen heeft dit voor bewoners en medewerkers?
‘Inzet van zorgtechnologie verandert de zorg wezenlijk. Belangrijk is dat de wensen en behoeften van bewoners uitgangspunt zijn bij de inzet ervan. Daarnaast moeten zorgprofessionals goed begeleid en ondersteund worden om de technologie op de juiste manier te gebruiken. De complexiteit van zorg zal toenemen, wat meer kennis van mantelzorgers en zorgprofessionals vraagt. Voor verpleeghuiszorg betekent dit dat door toenemende zorgzwaarte de verblijfsduur van bewoners/cliënten korter wordt en ook hier de complexiteit zal toenemen. Hier zal ook een toename zijn van ondersteunende zorgtechnologie voor de zorgprofessional. De individu zal centraal staan, op de juiste tijd en plaats moet ondersteunende zorgtechnologie kunnen worden ingezet en kennis worden vergaard. Hiermee kunnen we veiligheid en vrijheid blijvend organiseren.

Hoe kijken zorgprofessionals aan tegen zorgtechnologie?
‘Wat me opviel was dat het publiek (de SO’s) erg betrokken en geïnteresseerd waren, wat tot interessante discussie leidde. Met name op het gebied van privacy en wat het betekent dat technologie zoveel informatie verzamelt zijn veel vragen. Interessant was ook dat ontwikkeling van robotisering niet als een bedreiging wordt gezien, het kan de eigen regie van mensen vergroten doordat de afhankelijkheid van zorgverleners/mantelzorgers afneemt.’