Werking van de Slimme Optische Sensor

Hoe werkt de Slimme Optische Sensor nou echt? Recentelijk is er een artikel verschenen in het Algemeen Dagblad waarin een verkeerde uitleg wordt gegeven over de SOS.

Deze sensor is bij veel zorginstellingen al een aantal jaren in gebruik. Het artikel over een zorginstelling in Capelle bevat een aantal onwaarheden die zijn ontstaan door gebrek aan technische kennis van het gebruikte systeem. Ook staan er ongefundeerde uitspraken over de werking van de SOS in vermeld die niet geverifieerd zijn.

Avics, alsmede OpenXS (producent/distributeur van dit systeem), hebben er bij de journalist van het Algemeen Dagblad specifiek op aangedrongen om een correcte uitleg te publiceren over het Slimme Optische Sensorsysteem. Desondanks is het artikel geplaatst met onjuiste informatie en zonder enige vorm van overleg. 

Het artikel is kwalijk te noemen aangezien dergelijke ongecontroleerde berichtgeving leidt tot onrust en verkeerde aannames bij de zorginstellingen, die al jaren gebruik maken van de genoemde sensortechnologie.

Zo wordt in het artikel gesproken over beelden welke worden geregistreerd terwijl het systeem uitstaat. Dit is onjuist; als het systeem uitstaat wordt er niets opgeslagen of geregistreerd. Ook heeft een zorginstelling de mogelijkheid om de SOS in ‘stop-mode’ te zetten; hierbij wordt geen enkele gebeurtenis meer geregistreerd of opgeslagen.

Ook de woordkeuze ‘beelden’ doet suggereren dat het om opslaan van videobeelden gaat. Ook dit is niet waar; alleen bij het detecteren van een gebeurtenis wordt een geanonimiseerd alarmfragment lokaal opgeslagen op de SOS en maximaal 7 dagen bewaard. Dit gebeurt dus in het privédomein van de bewoner. Het zorgpersoneel kan dit geanonimiseerde fragment ter ondersteuning ophalen om de juistheid van het ontvangen alarm te beoordelen. Hierna kan uitsluitend de beheerder nog bij deze geanonimiseerde fragmenten.

De werking van de SOS wordt sinds 2012 al duidelijk uitgelegd op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1jbn-tqOeUo

Link naar uitleg SOS: https://4.avics.eu/?u=aRDZ&p=pfiH&path=/Werking%20SOS.pdf