Beheer

Continuïteit en efficiëntie van de zorg geborgd

De invoering van zorg-ICT betekent een verschuiving van taken van de facilitaire dienst van een zorginstelling naar de ICT-afdeling. Hier zitten immers de deskundigen die een eventuele storing moeten verhelpen. De ICT-afdeling is over het algemeen nog niet ingesteld op taken die rechtstreeks raken aan de zorg én is alleen bereikbaar tijdens kantooruren. Dat kan de invoering van zorg-ICT  bemoeilijken én de continuïteit en efficiëntie in de zorg in gevaar brengen.

Avics heeft verschillende diensten waarmee u op dit probleem kunt anticiperen. Bovendien is ons werk pas klaar als alle technologie werkt zoals het bedoeld is. Want pas als de zorgmedewerkers weten dat ze op de techniek kunnen vertrouwen, kan de zorg efficiënter worden.