Connect&Care

De Avics Cloud oplossing biedt bewezen 3e generatie zorgtechnologie. Veilig en betrouwbaar, waardoor bewoners zelfstandig kunnen wonen en u efficiënter kunt werken.

Zorgverlening is uw kerntaak

en Connect&Care is de onmisbare schakel om generieke techniek zinvol en flexibel te gebruiken.

Connect&Care is een on-line (cloud) zorgconcept op basis van open-standaarden die past bij de hedendaagse vraag, uw bestaande systemen kan integreren en hét alternatief is om meer naar 'het gebruik' te betalen. Het biedt:;

Aantrekkelijk maandelijks afrekenmodel obv afgenomen functionaliteit, afgestemd op de individuele zorgvraag van de zorgafnemer (ZZP classificering);

 • Dienstverlening  arrangementen inclusief functioneel beheer, technisch beheer, begeleiding door gekwalificeerde medewerkers met uitgebreide zorg achtergrond;
 • Eenvoudig en flexibel uit te breiden als de zorgvraag van de individuele zorgafnemer daar aanleiding toe geeft;
 • Uitgebreide begeleidingstrajecten voor het zorgproces afgestemd op de meest recente wet & regelgeving, inclusief bijbehorende administratieve procedures;
 • Toe te passen in bestaande gebouwen en te integreren met bestaande zorginstallaties;
 • Aantrekkelijk migratiepad van traditionele naar nieuwe manier van zorgverlening;
 • Mantelzorger actief laat deelnemen in de keten van alarmafhandeling. 

Connect&Care is toe te passen in  eenvoudige zorgsituaties, thuiswonend icm mantelzorg, tot uitgebreide complexe zorgsituaties of instellingen met veel wisselende doelgroepen en zorgvragen en wordt altijd afgestemd op uw specifieke situatie en u betaald alleen voor de functionaliteit die u daadwerkelijk afneemt.

Alle partijen in de zorgketen

Connect&Care houdt rekening met alle partijen in de zorgketen; 

 • Bewoner of cliënt (zoveel als mogelijk eigen regie in een veilige omgeving)
 • Zorgorganisatie
 • Zorgmedewerker
 • Familie & verwanten, mantelzorgers
 • Technische (zorg-) installaties in een gebouw
 • Technische en functionele beheerders van de systemen