Klant aan het woord

Comfort care voor senioren die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat is in een notendop wat zorgorganisatie Compartijn biedt. Sinds 2016 maakt zij onderdeel uit van Incluzio, een dochteronderneming van Facilicom Group.  Dat maakt het mede mogelijk om haar ambities waar te maken: 25 luxe zorgvilla’s in heel Nederland in 2021. Gerekend vanaf 2016 zijn dat vijf nieuwe locaties per jaar. Iedere vestiging bestaat uit 20 tot 40 luxe zorgappartementen waar zij senioren persoonlijke service en 24-uurs zorg door een vast team van zorgprofessionals biedt. Ook zorgtechnologie wordt ingezet om bewoners optimaal te verzorgen.

Alle appartementen zijn uitgerust met een Slimme Optische Sensor (SOS), onderdeel van de Avics Connect&Care dienstverlening. ,,Zorgtechnologie past binnen onze zorgvisie,” legt Richard te Vruchte, directeur Zorg van Compartijn, uit. ,, We willen dat onze bewoners zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Thuis als thuis niet meer gaat is onze credo. We hebben respect voor de eigen identiteit, de levensvisie en de privacy van elke bewoner. En we bevorderen, waar mogelijk, de autonomie.”

Meer zelfvertrouwen

Zorgtechnologie als de SOS sluit volgens Te Vruchte daarbij aan in de zin dat de sensoren niet vrijheidsbeperkend werken, maar juist ruimte bieden voor de zelfredzaamheid van de bewoners en het vertrouwen van bewoners in hun eigen kunnen vergroot.  ,,Dat onze appartementen uitgerust zijn met de SOS betekent echter niet dat het systeem ook automatisch in gebruik is. Uitgangspunt is dat deze technologie ingezet wordt naar wens en behoefte conform het persoonlijke zorg- en leefplan. Daarmee is het systeem flexibel inzetbaar.”

Extra veiligheid

De meerwaarde van zorgtechnologie is vooral het extra stukje veiligheid dat het bewoners en medewerkers biedt. De zorgondernemer geeft een voorbeeld. ,,Stel dat een bewoner ’s nachts tijdens een toiletbezoek valt. Voorheen kwam een zorgmedewerker op vaste tijden langs. Als de bewoner net valt na een ronde, kon het zo zijn dat dit pas bij de volgende ronde, een paar uur later, werd ontdekt. Nu wordt het dankzij de SOS sneller opgemerkt. Als de sensor activiteiten signaleert die op basis van vooraf ingestelde criteria aanleiding zijn voor zorgopvolging, krijgt de zorgmedewerker op de smartphone een melding. Hij of zij kan op afstand de zorgbehoefte bepalen en direct actie ondernemen. En mocht de zorgmedewerker op dat moment niet kunnen reageren op de melding, dan is er back-up van De Zorgcentrale die de melding overneemt, beoordeelt en zo nodig gepaste opvolging in gang zet.”

Buddy

De nieuwe zorgtechnologie betekent voor de medewerkers een nieuwe manier van werken. En dat heeft tijd nodig, soms veel tijd. Dat maakt het meteen één van de grootste uitdagingen volgens real estate manager Stijn van Kessel. Hij is verantwoordelijk voor het in gebruik nemen van nieuwe locaties.  ,,Wat betreft onze zorgmedewerkers hebben we nog een grote stap te zetten. De vaste nachtrondes maken plaats voor werken met en leren vertrouwen op het systeem. De een pikt dat sneller op dan de ander. Voorheen kregen  medewerkers van een nieuwe locatie een workshop om zich de technologie eigen te maken. Dat bleek echter onvoldoende. We willen gaan werken met een buddy-systeem. Medewerkers van een nieuwe locatie krijgen training on the job op een bestaande locatie. Daarnaast krijgen we intensieve ondersteuning van de zorgcoaches van Avics.”

Toekomst

De toekomst zien beide heren positief tegemoet. De dubbele vergrijzing en het feit dat de overheid mensen stimuleert zo lang mogelijk thuis te wonen, biedt kansen voor Compartijn. ,,Vraag naar particuliere zorg zal toenemen. Er komt ook een andere generatie aan, eentje die meer waarde hecht aan autonomie en andere eisen stelt. Begin 2018 zijn er 250 particuliere woonzorgvoorzieningen in Nederland, maar de potentie is veel groter. De verwachting is dat dit de komende tien jaar meer dan verviervoudigt naar zo’n 1200.”

Download hier het artikel als pdf

"Zorgtechnologie past binnen onze zorgvisie"
Directeur Zorg
- Richard te Vruchte, Compartijn