Klant aan het woord

Het is een tijd van verandering. Zo ook bij Thebe Elisabeth. De slimme optische sensor (SOS) en het zorgoproepsysteem (HelpCom) hebben hun intrede gedaan. Bewoners ervaren meer rust, het personeel heeft meer tijd voor zorg. ,,Vroeger liep je ’s nachts je vaste rondes en nam je bij iedereen een kijkje. Ongeacht of de bewoner een hulpvraag had of niet,” vertelt Inge van Gompel, verpleegkundige. ,,Met als gevolg dat de mensen gestoord werden in hun nachtrust. Nu ga je alleen langs als de bewoner daarom vraagt via de HelpCom of als we via de slimme optische sensor afwijkend patroon zien dat we niet vertrouwen. Voordeel is dat de bewoners rustig kunnen doorslapen en wij meer tijd overhouden voor zorg.” Ook op de locatie Haga in het hart van de wijk Princenhage in Breda heeft Thebe deze twee vormen van zorgtechnologie geïmplementeerd.

Zorg op maat

Deze manier van werken vraagt van zorgmedewerkers een andere manier van denken: ze moeten leren vertrouwen op het systeem waarbij de bewoner zelf aangeeft wanneer hij of zij hulp nodig heeft. Volgens projectleider Ine Galle gaat het in de huidige zorg steeds meer om de vraag hoe de bewoner het beste tot zijn of haar recht komt. ,,Uitgangspunt in onze dienstverlening is dat zorg zo veilig mogelijk moet, passend bij de wensen en zorgbehoefte van de cliënt. Zorgtechnologie speelt daarbij een grote ondersteunende rol. De behoeften en wensen van de bewoner staan centraal waarbij de autonomie van de bewoners gestimuleerd wordt. Wonen in een zorginstelling draait niet alleen maar om zorg ontvangen, maar ook om wonen en je leven leiden zoals je dat graag wilt.”

In praktijk

Maar hoe werken de HelpCom en SOS in praktijk? Verpleegkundige Inge vertelt. ,,Onze vaste nachtrondes zijn veranderd. Heeft de bewoner hulp nodig, wil hij bijvoorbeeld een extra deken of moet hij naar het toilet? Dan ‘belt’ hij ons op onze smartphone via een halszender of de wandunit met spreekluisterfunctie. Hij kan meteen zijn vraag kwijt en ik kan direct de urgentie van de vraag bepalen. Stel dat ik op dat moment met iemand anders bezig ben, dan geef ik aan dat ik er bijvoorbeeld over vijf minuten aankom. Het geeft aan beide zijden rust, maar het scheelt ook zeker tijd omdat ik niet meteen naar de kamer hoef te lopen om te bepalen wat er is, maar dat op afstand kan bepalen. Met de SOS idem dito. De sensor gaat ’s nachts automatisch aan en is per bewoner afgesteld op basis van diens zorg- en leefplan. Via onze computer, tablet of smartphone kunnen wij afwijkend gedrag signaleren. In geval van een niet-pluis-gevoel nemen wij een kijkje. Het vermindert loos alarm en voorkomt onnodige verstoring van de nachtrust.”


Signaleren

De software van de HelpCom en SOS bieden ook ruimte om trends te signaleren. Alle data worden verzameld in een rapportagetool en verwerkt in onder meer grafieken. Dat geeft inzicht in aspecten als: het gemiddeld aantal oproepen per dag, tijdstippen waarop een duidelijke piek te zien is en aantal oproepen per kamer. In feite spiegelt dit het effect van onze inzet van technologie.  Ingrid: ,,Zien wij duidelijke afwijkingen, dan kunnen mogelijke oorzaken onderzoeken en daarop inspelen met onze zorg. Want uiteindelijk willen wij één ding: de bewoner zoveel mogelijk de regie in eigen hand laten houden en hun leven verder verbeteren.”  

Download de pdf versie van dit artikel

"Zorgtechnologie stelt ons in staat om zorg nog verder te verbeteren"
projectleider
- Ine Galle, Thebe