Klant aan het woord

Emiel, wat maakt de Loolaan een bijzondere plek voor ouderen met dementie?

Het is een kleinschalige locatie met 18 appartementen voor ouderen met dementie. Het ligt in een rustige omgeving met veel groen. Er is gekozen voor een klassieke inrichting en uitstraling. Verder streven we naar een huiselijke sfeer waarbij leefplezier voorop staat. Waar iemand gelukkig van wordt, bepaalt hoe de dag eruit ziet. En dat is voor iedereen weer anders. De bewoners helpen mee met koken en met de was.Dit is de filosofie van alle woonhuizen van Wonen bij September. 

Hoe is de inschakeling en samenwerking met Avics tot stand gekomen?

Ik ben zelf op zoek gegaan naar informatie. Ook heb ik anderen binnen September gesproken die al met zorgdomotica werken. Zij noemden de voordelen van werken met Avics, zoals de ‘korte lijntjes’, en ‘alles van a- tot -z inregelen’. Ja, onze samenwerking is door mond-tot-mondreclame tot stand gekomen. Dat werkt het beste. 

Wat waren jullie wensen ten aanzien van zorgdomotica? 

We wilden graag persoonsalarmering voor de bewoners die hier baat bij hebben. Verder wilden wij dat dit systeem, waar nodig, ook makkelijk uit te breiden is met deur- en bedsensoren. De meldingen moeten via een ZorgApp binnenkomen op de mobiele telefoon voor medewerkers. Daarnaast is het van belang, dat wij de sensoren op gewenste tijden aan en uit kunnen zetten. Overdag is het vaak niet nodig. Het is ter ondersteuning voor de nacht. De ZorgApp is heel gebruiksvriendelijk. Ook voor mensen die hier niet veel ervaring mee hebben is het een uitkomst. Hiervoor werkten we met losse belletjes, maar die lijken zo op elkaar. Dat zorgde voor verwarring. Met de zorgdomotica hebben we grip op de situatie. We kunnen nu veel beter inspelen op de hulpvraag van de bewoner in kwestie. 

Hoe is de samenwerking en implementatie verlopen? 

De samenwerking is heel goed verlopen. Dit komt door de korte lijntjes, de goede begeleiding en uitleg. Jullie zijn goed bereikbaar. En de producten zijn gebruiksvriendelijk. 

Jullie werken nu twee maanden met de zorgtechnologie. Hoe bevalt het en wat is voor jullie de meerwaarde?

Het bevalt heel goed. Meerwaarde is dat hierdoor de kwaliteit van de zorg verbeterd is voor zowel het personeel als de bewoners. Een concreet voorbeeld is dat als iemand op het toilet zit en hulp nodig heeft, hij dit via het alarmeringssysteem aan kan geven. De zorgmedewerker ontvangt de melding op de ZorgApp en kan direct gericht zorg verlenen. Hierdoor is ook het valrisico omlaag gegaan. We evalueren iedere zes weken en kijken of we één en ander af kunnen schalen of dat er juist wat bij moet. 

Kortom, het gebruik van zorgdomotica sluit goed aan op onze visie waarbij we zorg op maat bieden, afgestemd op het individu. Daarnaast vergroot het de zelfredzaamheid van de bewoners. Ze voelen zich veiliger en zekerder. Dit geldt net zo goed voor ons zorgpersoneel. Dus gerichte, afgestemde inzet op basis van behoefte is echt een meerwaarde. 

"Wat de samenwerking met Avics heel prettig maakt, zijn de korte lijntjes, goede begeleiding en uitleg."
Emiel Koeslag
- Locatiemanager, Wonen bij September Loolaan