De Zorgcoach

Het goed functioneren van zorgtechnologie begint bij bewustwording bij medewerkers en familie over de noodzaak van zorgtechnologie en goede uitleg over wanneer en waarom zorgtechnologie moet worden toegepast. Een heldere en open communicatie is essentieel. De zorgcoaches van Avics organiseren informatieavonden voor familie en voor medewerkers waarop duidelijk wordt uitgelegd wat zorgtechnologie is, wat het doet en wat het oplevert voor bewoners en medewerkers. Ook wordt uitgebreid ingegaan op veiligheid en privacyvraagstukken. Dezelfde zorgcoaches verzorgen tevens de trainingen over het gebruik en het instellen van de installatie, en lopen mee met avond- en nachtdiensten. Uw zorgprofessionals kunnen gedurende de gehele looptijd van het contract een beroep doen op de kennis en expertise van de zorgcoach.

De zorgcoaches van Avics hebben hun sporen in de zorg verdiend met diverse functies bij verschillende zorgorganisaties, ze spreken de taal van de zorgprofessional en vormen de onmisbare schakel tussen de oplossing en uw zorgprofessionals.

De zorgcoach ondersteunt en begeleidt zorgprofessionals onder meer bij het:

  • Opstellen van het implementatieplan (visie, wie betrokken, informatie verzamelen);
  • samenstellen van een projectgroep van ‘superusers’, ofwel zorgprofessionals die met de technologie gaan werken om het vervolgens te implementeren bij collega’s;
  • communicatietraject: wat is de boodschap naar familie, bewoners, medewerkers, OR, behandelaars en andere belanghebbenden. Het is belangrijk dat iedereen hetzelfde verhaal heeft om mogelijke miscommunicatie te voorkomen;
  • ondersteunen van zorgmedewerkers in het vertalen van de zorgtechnologie naar het persoonlijke zorgleefplan van de bewoners;
  • instrueren van medewerkers over het opstellen van profielen van bewoners;
  • instrueren van medewerkers over het gebruik van de bijbehorende smartphone.

Nike EPIC React Flyknit