Ingebruikname Zorgdomotica Compartijn Huize Ter Gouwe en De Rijnhoven Parkhof

Op 26 januari zijn weer twee zorglocaties in gebruikgenomen.

In Gouda is Compartijn Huize Ter Gouwe opgeleverd. In deze nieuwgebouwde zorgvilla wonen ouderen die door dementie of een fysieke beperking niet meer zelfstandig kunnen wonen. Avics heeft dit karakteristieke pand voorzien van zorgdomotica. Hiermee is deze locatie met de zorgtechnologie van Avics klaar voor de toekomst. 

In Vleuten is De Rijnhoven Parkhof succesvol opgeleverd. Alle appartementen zijn voorzien van kamergateways, type HC925. In combinatie met ons Connect&Care platform kan de zorg vanuit de ZorgApp een spreek-luisterverbinding tot stand brengen als een alarm in een appartement is geactiveerd. Op deze manier kan er vanaf het zorgtoestel in het hele appartement snel geschakeld worden in slechts één spraakoproep.

Avics wenst beide zorglocaties veel werkplezier met de zorgdomotica!