Opstaan hoe laat je wilt, luisteren naar je favoriete radiozender, een ommetje maken. Hoe meer je je eigen keuzes kunt maken, hoe gelukkiger je je voelt. Regie over eigen leven vergroot het geluksgevoel. Maar wat als je door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden daarin beperkt wordt? 

Veilig gevoel

Zorgtechnologie kan helpen om het gevoel van zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Het draagt bij aan een zo veilig mogelijke omgeving, waarin risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Honderd procent veilig bestaat echter niet. Nergens. Dat gaat ten koste van de vrijheid van de bewoner. 

Gerichte actie bij alarmsignaal

Belangrijk is daarom om risico’s in te schatten en in overleg met familie en zorgprofessionals een goede keuze te maken. Dat kan met de Avics Connect&Care profielen. Per bewoner wordt een eigen profiel ingesteld, afgestemd op het individuele zorgleefplan. Alleen een alarmsignaal daar wanneer nodig. De zorgprofessional onderneemt zo gericht actie als er een risicovolle situatie ontstaat. Door simpelweg een oogje in het zeil te houden, de bewoner te helpen of te begeleiden. Voor de zorgprofessional betekent dit meer rust en zekerheid. En de bewoner heeft het gevoel de touwtjes in eigen handen te hebben.

Vrijheid

Connect&Care geeft de vrijheid om overal (alarm-) meldingen te ontvangen. Hierbij is de zorgprofessional niet meer gebonden aan een vaste locatie, en maakt het niet uit of je binnen of buiten de muren van de instelling bent. De alarmafhandeling blijft hetzelfde en is even betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.

Actuele technologie

Avics heeft een eigen Connect&Care cloud waarop de sensoren in de bewonerskamers worden aangesloten. Deze cloud zorgt voor verbinding tussen bewoners en zorgprofessionals. Voordeel van de cloud in eigen beheer is de zekerheid dat er altijd met de laatste technologie en softwarestand wordt gewerkt, zonder dat een zorginstelling zelf hoeft te investeren in centrale apparatuur. 

Schuhe

Zelf de regie in handen met de producten en diensten van Avics: