Als zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is, is het prettig als de nieuwe woonomgeving voelt als thuis. Veilig, vertrouwd en vrij. Zorgtechnologie ondersteunt zorg- en verpleeginstellingen bij het creëren van een dergelijke woonomgeving voor bewoners.

Vrij en veilig? Gaat dat samen? Ja, zeggen wij. Als een bewoner dwaalgedrag gaat vertonen en/of niet meer goed gevaar in kan schatten, is extra zorg nodig. De omgeving die voorheen veilig was, is dat niet meer. Hoe kun je veiligheid zoveel mogelijk borgen zonder  de bewegingsvrijheid van mensen in te perken? 

Leefcirkel

Avics heeft hiervoor de Leefcirkel ontwikkeld. Per bewoner wordt door de zorgprofessional, in nauw overleg met de bewoner en diens naasten, een veilige omgeving bepaald waarin diegene zich vrij en veilig kan begeven. Veelal vormt de eigen kamer, afdeling, verdieping of het gebouw de natuurlijke buitengrens. In de buitenomgeving kan dat een tuin zijn. 

Meer vrijheid en vertrouwen

De Leefcirkel zorgt ervoor dat bewoners zich vrij kunnen bewegen in een veilige omgeving. Het werkt niet vrijheidsbeperkend, maar biedt juist ruimte voor de zelfredzaamheid van de bewoners. Daarnaast vergroot deze techniek het vertrouwen van bewoners in hun eigen kunnen.

Adidas Yeezy

Een veilige woonomgeving met de producten en diensten van Avics: