Beter een goede buur dan een verre vriend

28-08-2019

In de afgelopen twee jaar heeft Avics bij Catharina Stichting vier locaties van zorgtechnologie voorzien. Deze samenwerking verloopt zo naar wens dat Catharina deze graag voortzet voor de nieuwbouw van Het Prinsenkwartier in Brielle. Hiervoor is een ontwikkelagenda opgesteld en er wordt bekeken of ook omwonenden ingezet kunnen worden.

“Vanuit onze visie willen we mensen met dementie zo lang mogelijk regie over eigen leven laten houden,” vertelt Hans Biezemans, bestuurder van Catharina Stichting. “Op onze locatie vind je dan ook geen gesloten afdelingen, maar creëren wij altijd een actieve omgeving waar mensen met dementie vrijheid ervaren.”

Ter ondersteuning

Op de nieuwe locatie Het Prinsenkwartier wil Catharina haar visie verder in praktijk vormgeven. Veiligheid en bewegingsvrijheid moeten zo groot mogelijk zijn, technologie wordt ingezet als ondersteunend middel om deze vrijheid en veiligheid van cliënten te borgen. “Onze ervaring is dat mensen met dementie zo langer vitaal blijven. We hebben samen met Avics een ontwikkelagenda opgesteld. De technologie is er, alleen moet deze nog verder toegepast worden.”

Ontwikkelagenda

Deze ontwikkelagenda zoals Hans Biezemans het noemt, omvat met name nieuwe toepassingen voor de bestaande technologie dwaaldetectie en leefcirkel XL. Wat dit inhoudt, legt Sander van de Velde graag uit: “De TAG die we nu gebruiken voor dwaaldetectie gaat straks ook gebruikt worden om de deur van de eigen woning te openen. Een andere ontwikkeling waar we met inbreng van Catharina Stichting invulling aan willen geven is de inzet van buren, de wijk of het dorp. Zij kunnen zich als vrijwilliger aanmelden. Op moment dat een bewoner buiten het gebouw ‘dwaalt’, ontvangen zij een bericht. Zien zij de betreffende bewoner ergens lopen, dan kunnen ze hem of haar eventueel tijdelijk opvangen en de medewerkers in Het Prinsenkwartier waarschuwen.”

Domoticoach

Om het verhaal zich eigen te maken, trekt de Catharina Stichting een eigen domoticoach aan. Hans Biezemans: “Het moet ook in de genen van onze medewerkers gaan zitten. Op lange termijn willen we deze verdergaande technologie ook breder inzetten binnen én buiten onze instelling.”

 

 

Boots