Deel III Zorgcoach aan het woord

11-08-2022

Welkom in het laatste deel van het drieluik Zorgcoaching -professionele begeleiding op maat-. In deel I en II bespraken we wat we onder goede zorgtechnologie verstaan, wat de meerwaarde ervan is en wat coaching in de praktijk inhoudt. Maar hoe ziet de zorgcoach dit vanuit de beroepspraktijk? Maak in dit derde en laatste deel kennis met onze zorgcoach Marian. Zij vertelt u hier graag meer over. 

'Marian, wat is je rol als zorgcoach binnen Avics?'

"Ik begeleid de implementatie van het zorginhoudelijke deel van de zorgtechnologie. Ik maak de vertaalslag tussen zorg en techniek. Uitgangspunt is de behoeften en gewoontes van het individu voorop stellen. Dus niet meer werken vanuit de gedachte alle risico’s te willen uitbannen en willen controleren. Maar zorgmedewerkers bewust maken dat risico’s niet uit te bannen zijn. Dat de inzet van technologie altijd ondersteunend is, nooit leidend. Zorg verlenen met behulp van zorgtechnologie vraagt zoals je ziet om een andere, nieuwe benadering van denken en handelen.

Ik leer en begeleid zorgprofessionals bij deze nieuwe manier van werken en laat zien hoe ze de omslag kunnen maken in hun denken en handelen. Hier blijf ik in de periodieke contactmomenten op sturen. "

'Hoe ziet zorgcoaching er in de praktijk bij de uitrol van een nieuw project uit?' 

Ieder project is maatwerk. Ik inventariseer, haal de informatie op, bereid trainingen op maat voor en verzorg deze op locatie. Centraal in mijn begeleiding staat het leren omdenken, om niet vanuit controle te werken maar vanuit visie. Wij als zorgcoaches zijn de verbinder in het project, zorgen voor korte lijntjes in de communicatie en kunnen snel schakelen.

'Wat zijn de verwachtingen van de klant, en die van jou?'

De klant verwacht ontzorgt te worden. Ik verwacht op mijn beurt dat ik in het hele project, vanaf het begin tot na de implementatie, mijn rol goed kan vervullen door in alle fases mee te denken en te doen; van het schrijven van een visieverslag tot het regelen van een aangepaste halszender.

'Wat versta je onder een goede inzet van zorgcoaching en wat is de meerwaarde hiervan?' 

De inzet van zorgcoaching is geslaagd als de klant aangeeft dat hij tevreden is over onze dienstverlening vóór, tijdens en na de implementatie van het project en wij een goede beoordeling ontvangen.

De meerwaarde van ons als zorgcoach is dat wij het aanspreekpunt zijn die de taal van de zorg spreken, begrijpen en dit vertalen naar onze interne organisatie. En héél belangrijk, wij leren de zorgprofessional omdenken zodat hij of zij de zorgtaken vanuit visie uitvoert en niet meer vanuit controle.

Vond u dit interview verhelderend? Is uw interesse gewekt? Of heeft u een vraag? Bel ons gerust 088 - 911 0 911 of stuur een e-mail naar info@avics.nl. We staan u graag te woord.