Innovatief project: akoestische monitoring in de nachtzorg

24-06-2019

De R&D specialisten van Avics houden wel van een uitdaging. Zij zijn dan ook altijd bezig met het ontwikkelen van innovatieve zorgtechnologieën. Eén daarvan is de derde generatie akoestische monitoring in de nachtzorg. Ofwel, detectie op basis van geluid. Op dit moment loopt er een Interreg project ID3AS van 2,5 jaar waarbij de R&D afdeling van Avics interregionaal samenwerkt. Partners zijn de Hanzehogeschool, Soundappraisal, Hochschule Osnabrück en Hochschule Stenden. Het project heet 3AM.

Wat houdt dit project in?

Nu werken we met de 2e generatie akoestische detectie. Deze generatie kan echter nog onvoldoende de noodzakelijke geluiden filteren. Met andere woorden, we krijgen veel valse meldingen en missen noodzakelijke informatie. Geluid als een sirene, een televisie die aanstaat of onweer signaleert het systeem ook. Dergelijke geluiden willen we eruit filteren zodat alleen de menselijke geluiden overblijven. Verder kunnen bewoner specifieke geluiden zoals praten, snurken of agressie herkend worden en desgewenst doorgegeven worden aan het zorgpersoneel. Dit zou de nachtzorg aanzienlijk ten goede komen, in verband met het meer dan 50% kunnen uitfilteren van ongewenste alarmen.

Voordelen

Een dergelijk akoestisch systeem heeft voordelen voor bewoner/cliënt, medewerker en de zorginstelling. Denk bijvoorbeeld aan de werkdruk voor de medewerker. Deze wordt minder omdat er minder ongewenste meldingen zijn. De cliënt krijgt eerder zorg waar en wanneer nodig. En de zorginstelling kan een efficiencyslag maken wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Dataverzameling van start

Inmiddels heeft de Nederlandse Autoriteit van Gegevensbescherming toestemming gegeven om opnames te maken bij een zorginstelling. Uiteraard zullen de opnames geheel geanonimiseerd zijn zodat niet terug te herleiden is welke bewoner deze geluiden heeft gemaakt. Zodra de opnames zijn gemaakt, worden ze door medewerkers van de zorgcentrale beoordeeld op de inhoud. Vervolgens kan 3AM dan aan de slag met de grootste uitdaging: het herkennen van geluid. Welk geluid is wat? Huilen, lachen, snurken, proesten, hoesten, zwaar ademen, et cetera.

Pilot in 2020

Op basis van deze bevindingen willen we een soort super akoestisch systeem bouwen dat generieke geluiden herkent en filtert. Eind 2019 willen we een prototype gereed hebben, in de loop van 2020 hopen we een pilot te kunnen draaien.

Lees hier meer over het project 3AM.
Bekijk hier het animatiefilmpje over het INTERREG programma ID3AS

Nike Paul George PG3