ArendState speelt in op nieuwe wet 'Wet zorg en dwang'

Het nieuwe woonzorgcomplex ArendState in Assen speelt met nieuwe zorgtechnologie in op de toekomst.

Sinds het najaar van 2018 hebben de bewoners van het verpleeg- en verzorgingshuis Arendshorst in Assen een prachtig nieuw onderkomen: het nieuwe complex ArendState aan de Groningerstraat. Het complex speelt in slim in op de toekomst en het woonplezier van de bewoners. Er zijn vijf mooie binnentuinen, het gebouw is duurzaam gebouwd en er wordt gebruik gemaakt van zorgtechnologie.

De nieuwe zorgtechnologie, verzorgd door Avics, is toekomstgericht ingespeeld op de nieuwe wet ‘Wet zorg en dwang’. ,,Deze wet vervangt de Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuis (BOPZ) per 1 januari 2020. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’, aldus Margriet Schepers namens Arendshorst. ,,Dat betekent dat een vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. ‘De nieuwe wet en de toegepaste domotica geeft bewoners maximale vrijheid en veiligheid’.

Lees hier het hele verhaal