Avics verbonden met UMO

Avics heeft de bestaande UMO-koppeling samen met ZCN Zorgcentrale Noord op de cloud gevalideerd.

Wat houdt dit in in de praktijk? Monitoring met onze zorgdomotica op afstand met behulp van UMO biedt nu nog gerichtere ondersteuning van thuiszorg en verpleeghuiszorg. Door deze koppeling gaan alarmen direct naar de meldcentrale voor professionele opvolging. Op deze manier wordt de zorg ontlast doordat een alarm nu niet direct uitkomt bij de zorg zelf, maar rechtstreeks naar de zorgcentrale gaat. Deze filtert de meldingen en schakelt afhankelijk van het type melding de juiste hulp in. Zo hoeven zogenaamde ‘controlemomenten’ niet door de zorg zelf te worden uitgevoerd.

Wat is UMO?

Het UMO-platform is door Enovation ontworpen voor zorgcentrales. Hiermee kunnen de centrales een breed scala aan zorg-op-afstand-diensten vanuit één systeem beheren. Het UMO-platform biedt organisaties een onafhankelijk meldcentrale concept voor het thuis bewaken en begeleiden van kwetsbare mensen op het gebied van acute hulp, zorgpreventie en e-health toepassingen. Naast het sturen van alarmeringen naar de meldcentrale kunnen ook hulpverleners of mensen uit het eigen netwerk ingeschakeld worden. Op UMO kan een grote verscheidenheid aan alarmeringsapparatuur aangesloten worden, zoals dat van Avics.

Connect&Care van Avics 

Connect&Care is het online alarmeringsplatform van Avics. Je kunt hier verschillende zorgdomotica op aansluiten, zoals de slimme sensoren van Avics. Deze verschaffen extra informatie over de aard van de hulpvraag doordat de domotica registreert om wat voor soort vraag het gaat, bijvoorbeeld een hulpvraag, valincident of dwaalmelding. Deze manier van monitoren op afstand en het genereren van meldingen biedt extra ondersteuning aan chronisch zieken. Connect&Care is een veilige en gebruiksvriendelijke omgeving waarin zorgverleners zelf het beheer, instellingen, handleidingen en rapportages tot hun beschikking hebben.

Door de slimme inzet van de UMO technologie draagt Avics bij aan de vergroting van de veiligheid van kwetsbare mensen die zelfstandig wonen. Ook dragen wij met onze dienstverlening bij aan het inzetten van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel op de juiste plek, wat in de huidige tijd een hele uitdaging is.