Catharina, thuis op Voorne en Avics committeren zich nog eens 5 jaar aan elkaar

De goede samenwerking en het commitment van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat Catharina, thuis op Voorne de samenwerking met Avics voortzet.

Op dit moment maakt Catharina, thuis op Voorne op al haar locaties gebruik van zorgtechnologie van Avics. Doordat in de loop van de tijd verschillende locaties na elkaar zijn voorzien van zorgtechnologie, zijn er tussen de locaties verschillen ontstaan in de mogelijkheden en het gebruik van de technologie. Als een goede samenwerkingspartner betaamt, zorgt Avics voor een gelijke werking van de software op alle locaties van Catharina. Hiermee ontstaat een uniforme werkwijze waardoor de inzet van medewerkers op verschillende locaties nog groter is geworden. De technologie draagt bij aan de vrijheid en veiligheid van de cliënten van Catharina en ondersteunt de medewerkers in hun dagelijks werk.