Onze klanten

Saskia Timmermans

"Onze visie is helder: geen toekomst zonder zorgtechnologie. Wij passen zorgtechnologie toe als dit het levensgeluk van de bewoners verhoogt en het werkplezier van medewerkers vergroot. Onze insteek is het stimuleren van persoonlijke regie en het behouden van de levenskwaliteit van onze ouderen."

Richard te Vruchte

"Wat betreft onze zorgmedewerkers hebben we nog een grote stap te zetten. De vaste nachtrondes maken plaats voor werken met en leren vertrouwen op het systeem. De een pikt dat sneller op dan de ander. Gelukkig krijgen we intensieve ondersteuning van de zorgcoaches van Avics."

Ine Galle

"Uitgangspunt in onze dienstverlening is dat zorg zo veilig mogelijk moet, passend bij de wensen en zorgbehoefte van de cliënt. Zorgtechnologie speelt daarbij een grote ondersteunende rol. De behoeften en wensen van de bewoner staan centraal waarbij de autonomie van de bewoners gestimuleerd wordt."