Klant aan het woord

In 300 kamers verdeeld over zeven van de elf locaties is de slimme optische sensor (SOS) operationeel. Dit aantal zal nog verder worden uitgebreid. ,,Het cliëntwelzijn staat vanzelfsprekend centraal bij Marente,” vertelt manager Ingrid Parker. ,,Dit was destijds een belangrijke overweging om naar de SOS te gaan kijken. Hierbij  hebben we binnen Marente het concept Rust in de Nacht overgenomen, zodat cliënten ongestoord van hun nachtrust kunnen genieten en tegelijkertijd de noodzakelijke alarmeringen kunnen worden ingesteld. Een steeds terugkerend thema is tevens het efficiënter kunnen werken. Ook op dit vlak heeft de SOS een toegevoegde waarde.” 

De implementatie van de SOS was voor de zorgverleners een grote stap. In plaats van vertrouwen op de techniek, bleef men de vaste nachtrondes lopen. Daarnaast hadden de medewerkers het gevoel dat zij de structuur van hun werk kwijt waren. Hier lag dus een grote uitdaging voor zowel Marente als voor Avics. Ingrid Parker, manager Marente: ,,Zorgcoach Marian Kors van Avics heeft ons hierbij enorm geholpen. Onze medewerkers moesten de domotica niet zien als bedreiging of opgelegde verandering, maar vooral als kans en instrument om efficiënter hun werk te kunnen doen.  Avics heeft veel aandacht besteed aan de implementatie. Marian heeft de zorgmedewerkers begeleid bij het leren omgaan met de techniek. Ze heeft vele uren doorgebracht met onze medewerkers en ze steeds kritisch bevraagd waar zij mee bezig waren, waarom en hoe zij dit mogelijk anders konden doen. Dat heeft geholpen bij het loslaten van de vaste patronen.”

Lees hier het hele verhaal van Marente

"Avics heeft onze zorgmedewerkers goed begeleid bij het leren omgaan met de techniek’"
Manager Marente
- Ingrid Parker, Marente