Zorggroep Tangenborgh kiest voor samenwerking met Avics

Avics heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Zorggroep Tangenborgh. Onder verantwoordelijkheid van Avics zal een volledige migratie worden uitgevoerd van verouderde en bestaande verpleegoproep systemen naar nieuwe woonzorg technologie in alle gebouwen van de Zorggroep. Uitgangspunt voor de gekozen technologie is “open standaarden”, “licentievrij” en gebruik maken van “generieke producten”. Avics draagt hier de verantwoordelijkheid van de gehele keten inclusief de ondersteuning op de werkvloer.

Op deze manier zal Avics hét verschil maken voor Zorggroep Tangenborgh om samen grotere cliëntwaardering te realiseren en samen te werken aan de ontwikkeling van een visie op een plan van aanpak voor zorgtechnologie, dat daarmee de visie van Zorggroep Tangenborgh op zorg- en dienstverlening ondersteund. Technologie gaat helpen om efficiënter te werken en dat cliënten zoveel als mogelijk eigen regie behouden waar ze ook wonen.

Jan de Goede, bestuurder Zorggroep Tangenborgh geeft aan: “Wij zijn bijzonder verheugd met de samenwerking met Avics. Wij hebben voor Avics gekozen om zijn gedegen zorgvisie en het partnerschap waarin we dit gezamenlijk vorm gaan geven”.

 

Zorggroep Tangenborgh is er voor ouderen in Zuidoost-Drenthe. Ze bieden een breed palet aan zorg en zijn specialist op het gebied van psychogeriatrie (dementie). In de wijk zijn ze dichtbij en vertrouwd met verschillende woon- en zorgcentra, verpleeghuizen en ouderensteunpunten. Daarnaast kunt u bij Zorggroep Tangenborgh terecht voor onder andere thuiszorg (wijkzorg), personenalarmering, dagverzorging, dagbehandeling en kortdurend verblijf.

Avics heeft als systeemintegrator niet alleen ruime ervaring met de inzet van Woon & Zorgtechnologie (domotica), maar we hebben ons ook bewezen als innovator en trendsetter met nieuwe en open technologieën. Technologie moet goed samengaan met zorgvisie, toekomstvisie, gebruik en gedrag. Daarom starten we altijd vanuit de visie op zorg als basis waarop de techniek moet aansluiten.

Avics is de laatste jaren opgeschoven naar een dienstverlener die sterk de nadruk legt op de toegevoegde waarde in het gebruik van technologie. Werkconferenties met zorgverleners zijn een primair onderdeel van onze dienstverlening. Immers als de medewerkers de technologie ervaren als ondersteuning van het zorgproces en de bewoners hun eigen leven zo veel als mogelijk kunnen blijven leiden met ondersteuning van technologie dan ontstaat er leefplezier en werkplezier.